30 October, 2007

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ ....

Sağlık Bakanlığına bağlı yoğun bakım ünitelerinde çalıştırılmak üzere nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, bu ünitelerde sunulan bakım hizmetlerinde verimlilik ve güvenirliğin artırılması amacıyla Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu başlatılması kararlaştırılımış 2007 yılında 2 Dönem halinde uygulanması planlanan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursunun 2. Dönemi, Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Yönerge ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılması ile İlgili Yönerge esaslarına göre; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi ve Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde uygulanacağı belirtilmiştir.